maandag 2 maart 2015


               
Een dag uit het leven van een vrijwilliger....
                                                                                                                Guus Lindeman, vrijwilliger ArcheoHotspot Amsterdam
                                                                                      
 

Velen met belangstelling voor archeologie zouden het toejuichen als ze archeologen aan het werk kunnen zien.  In een archeologisch museum missen ze vaak het avontuur. Ze zoeken tevens een plek waar ze  vragen kunnen stellen over mogelijke eigen vondsten.  Ze willen even betrokken worden
in een archeologisch  project. Zo een gelegenheid om gelijkgezinden te ontmoeten biedt ArcheoHotspot.  Hierbij de archeologische belevenissen van een enkele dag.   

 

Het is vandaag  dinsdag 24 februari 2015, een willekeurige dag van de vele dagen waarin de ArcheoHotspot  nieuwsgierige bezoekers in het Allard Pierson Museum ontvangt. Sommigen sluipen naderbij,  anderen naderen doelgericht.  Zij  ontmoeten en spreken  tijdens hun tocht langs de tentoonstelling over de Romeinen de vrijwilligers van de Hotspot.  Geen Romeinse , maar de  Amsterdamse samenleving  krijgt even, soms lange tijd, hun aandacht. Deze dag zal tot voldoening van dezelfde vrijwilligers een der recorddagen met ruim 130 bezoekers blijken te zijn.

De amateur-archeologen Connie, Bert, Eugene, Peter, Guus hebben heel wat te vertellen. De dag begon  voor Peter al rond half tien met het interview dat  RadioTV-Noord Holland hem afnam.   

Op een eerdere datum was AT5 reeds langs geweest. . Allereerst kwam natuurlijk de officiële presentatie van de Hotspot op 10 december 2014 volop in de publiciteit. Na de diverse inleidingen en een archeologische quiz startte stadsarcheoloog Jerzy Gawronski  toen als een der eersten het onderzoek aan  het zeefresidu van de 18e- eeuwse beerput die is opgegraven bij de schuilkerk ‘Ons lieve Heer op Solder’.     

De ijverige nu aanwezige ‘deskundigen’ zijn heel trots op deze  beerput. Deze verschilt van de onderzochte putten ten tijde van de voorganger van deze Hotspot, het Erfgoedlab van 2012.

De put van de hotspot was diep, en werd daardoor, zoals bij andere putten het geval is, niet periodiek geleegd door nachtwerkers. De volledig gebleven inhoud van de ‘zolderkerk’ kan daarom thans worden onderzocht zonder onderbreking  vanaf 1665 tot 1775, het verloop van de tijd waarin de put werd volgestort. Deze put is de eerste ArcheoHotspot van Nederland waardig. 

Het eerdere Erfgoedlab was achter een raam van het museum op de begane grond gevestigd, mede een platform voor onderwijs en wetenschap, maar nog kleinschalig opgezet. Daarin verschilt ArcheoHotspot . In meer Nederlandse steden met een archeologische achtergrond wordt een dergelijke Hotspot opgezet.

Er zijn op de Hotspot rond 43 vrijwilligers, en die zijn ook nodig, omdat de ruimte tijdens alle museumtijden geopend blijft.  Vandaag nog meldt een vrijwilliger zich voor het eerst en voegt zich meteen bij het team.Dat kan nog net, want de ruimte staat vanzelfsprekend niet toe, dat de aanwezigen elkaar voor de voeten lopen.  De amateur-archeologen (afkomstig van Amstelveen, Amsterdam en Diemen),  werkzaam bij  het  Amsterdamse Bureau Monumenten en Archeologie BMA), zijn op de dinsdagen paraat. Op andere dagen komen de deelnemers van elders. Er wordt veel gelachen. Veel kinderen tonen grote interesse.  Ze duikelen binnen. De kleintjes worden door hun ouders of grootouders op een van de toch hoge stoelen gehesen. Vandaag valt er weer een al duikelend even hard weer af. Maar dat leidt allerminst  tot verdriet.

Heel veel kinderen – trouwens ook veel volwassenen – gaan helemaal op in het sorteren van de uitnodigende botjes, visgraten, pitten, spelden, knopen, kralen en glasscherfjes.  Velen zien we    tijden lang  hiermee bezig. Vanzelfsprekend willen desgevraagd bijna alle kinderen archeoloog worden.  Werkgelegenheid is hun zorg nog niet. Natuurlijk krijgen ze na afloop van hun verrichtingen een  Archeologisch diploma mee. Vol trots tonen ze dit diploma.

Twee enthousiaste dames hebben een aardewerk kruikje meegebracht.  Ze laten het vol verwachting  achter om soort en ouderdom hiervan te laten bepalen.

Buitenlanders laten zich niet onbetuigd. Een Engelsman neemt een pincet ter hand en begint ook vol overgave een nieuw stapeltje materiaal uit te pluizen.  

Een paar dagen geleden ontstond grote hilariteit bij de archeologische verrichtingen van een klein blond meisje die de nodige tandjes vooraan miste omdat ze aan het wisselen was. Toevallig kon ze, en dat overkwam juist haar, een grote tand uit de voorraad opvissen.  Of ze van die tand gebruik wilde maken kon ze ontkennend antwoorden.

Bij het verstrijken van de uren ontstaat bij enkelen onder ons,  gezien de talrijke botjes van haringen natuurlijk de nodige trek.  De vrijwilligers profiteren echter van de gastvrijheid van het museum en kunnen vrijuit gebruik maken van chocolade, koffie en thee in de koffiekamer.

Om 17.00 uur sluit het museum. Ook op de ArcheoHotspot  wordt alles netjes opgeruimd en afgesloten.

Een bezoek aan de ArcheoHotspot zal steeds interessanter worden. Emma Heinhuis, die als stagiaire bij coördinator Marloes van der Sommen de computer bedient,  vertelt dat volgende week een rechtstreekse verbinding met graafwerkzaamheden in Leiden tot stand zal komen. In de toekomst zijn tevens contacten met dergelijke werkzaamheden te verwachten. De archeologie is steeds minder  ’verscholen’voor buitenstaanders. Kortom:  Loop binnen bij een uniek archeologisch gebeuren en laat u verrassen.        

Geen opmerkingen:

Een reactie posten