donderdag 20 oktober 2016

De eerste resultaten van de ArcheoHotspot Nijmegen: Op zoek naar Mithras

Door: Marissa van de Vrede, Coördinator ArcheoHotspot Nijmegen

Het eerste onderzoek dat van start is gegaan in de ArcheoHotspot is een voortzetting van onderzoek van aardewerkscherven uit de Romeinse stad Ulpia Noviomagus. De samenstelling van de verschillende soorten aardewerk is afwijkend ten opzichte van het aardewerk uit andere vindplaatsen. Daarom veronderstelt de onderzoekster dat het zou kunnen gaan om de resten van een rituele maaltijd ter ere van de god Mithras.
Samen met de vrijwilligers ging het publiek op zoek naar grote schalen, wierookschaaltjes, geverfde drinkbekers, borden en zogeheten ‘kraters’. De krater is een type dat vaak in verband gebracht met Mithras. Ook decoratie in de vorm van een slang is vaak een aanwijzing voor de godheid. Grote hoeveelheden van wierookschaaltje, bekers en borden kunnen weer een aanwijzing zijn voor rituele activiteit. Was dit het geval op het Maasplein?
Van de opgraving op het Maasplein werd het aardewerk uit drie verschillende putten goed bekeken. Er werden talloze scherven van borden gevonden, een veelbelovende start. Helaas waren de geverfde drinkbekers en de grote wrijfschalen in veel kleinere aantallen aanwezig. Van de wierookschaaltjes zijn uiteindelijk vijftien scherven gevonden en van de bijzondere kraters zes scherven.
De zes scherven van de kraters 
De vijftien scherven van de wierookschaaltjes

 


Behalve het aardewerk waar specifiek naar gezocht is, zijn er ook opmerkelijke vondsten gedaan. Zo zijn er een bijzondere ‘misbaksels’, stukken aardewerk die letterlijk niet goed gebakken zijn. Ook is er een miniatuur olielampje gevonden. Waar dit lampje voor gebruikt zou zijn, is nog een raadsel.

Een ‘miniatuur’ olielampje
De resultaten laten het volgende zien: er zijn niet genoeg hoeveelheden specifiek aardewerk gevonden om te kunnen spreken van de aanwezigheid van Mithras op dit moment. Dit betekent natuurlijk niet dat het nu uitgesloten is dat de godheid vereerd werd in Nijmegen. Voorlopig blijft Mithras in nevelen gehuld.