maandag 16 maart 2015

ArcheoHotspot On Air, gezien vanuit één van onze vrijwilligers


Aletta Stradmeier
 
Vrijdag 6 maart  heeft tussen 14.00 en 14.30 een Live verbinding vanuit de ArcheoHotspot met een archeoloog van IDDS op de opgraving in Leiden aan de Breestraat plaats gevonden vanwege een grote sloop t.b.v.het ID College.

 
Om 14.00 kregen we de site in beeld en Marloes de coördinator van de ArcheoHotspots stelde de eerste vragen aan de archeoloog in Leiden.

Hij liet ons de contouren van een paar beerputten zien en een paar goten. Er zijn scherven uit de derde eeuw gevonden en resten van funderingen van stenen huizen (?) uit de 16 en 17 de eeuw.
 

De archeoloog liet ook zien dat alles opgemeten wordt en dat daar dan tekeningen van gemaakt worden zodat alle gegevens bewaard blijven.

Na het in kaart brengen en het bergen van de vondsten wordt een historisch verslag geschreven.

De opgravingen zullen in ongeveer anderhalve week klaar zijn.   


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten