dinsdag 1 november 2016

Vondsten van ‘de Trip’ in ArcheoHotspot UtrechtDoor: Bart Corver, Projectleider Archeologisch Onderzoek bij IDDS Archeologie.

De vondsten zijn al gearriveerd en binnenkort kunnen vrijwilligers en belangstellenden potten reconstrueren van aardewerkscherven die afkomstig zijn van de archeologische opgraving langs de Briljantlaan. 


Enkele jaren geleden alweer voerde IDDS Archeologie een opgraving uit op de oude locatie van De Boo in de Wijk Tolsteeg en Rotsoord. Een zeer belangrijke en historische locatie, zo bleek. De Vaartsche Rijn vormde de levensader voor de locatie, die door de eeuwen heen in het teken stond van scheepvaart, opslag, bewoning en handel van grondstoffen.  De oudste resten dateren uit de 13e eeuw en bestaan uit afvalkuilen, paalgaten en een enkele greppel. 


Uit de eeuwen hierna zijn veel kuilen teruggevonden voor zand- en kleiwinning voor onder meer baksteenproductie. Ook was er her en der sprake van veeteelt. Vanaf circa 1650 is een grote bedrijvigheid te zien. Er zijn resten van scheepstimmerwerven, beerputten, woningen, een kalkblusserij, trasfabriek, rosmolen en meer teruggevonden. 


In opdracht van Jebber BV worden de archeologische bevindingen van deze locatie publiekelijk gemaakt. Eén aspect hiervan zal het tentoonstellen van interessante archeologische vondsten zijn, die voor iedereen zichtbaar worden in de nieuwbouw op de locatie. 


Een deel van de vondsten bevinden zich nu in de ArcheoHotspot van Utrecht. Hier worden met name aardewerkscherven uitgezocht en gereconstrueerd tot potten. Kom langs in de ArcheoHotspot van Utrecht om de archeologen te helpen met het archeologische materiaal van de Briljantlaan.

Opgravingslocatie 'de Trip'richting het zuiden (Foto: B.A. Corver, IDDS Archeologie).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten